Test

Rubrik av rang 1 = första rubrik på kretsarnas hemsidor

Den kan innehålla max 28 tecken.

xxx yyyyy zzzzz detta är ett fetstilat stycke men fetstil fungerar inte

Varje ny sida får automatiskt namnet Storstockholmskretsen, detta bestäms under inställningar. Stavningen bör vara enhetlig? Storstockholmskretsen? Storstockholms-kretsen eller StorStockholms-kretsen?

Rubrik av rang 2

Storstockholmskretsen

xxx yyyyy zzzzz rött ord

Rubrik av rang 3 (är något större än brödtexten i redigeringsläget!?)

Rubrik av rang 3 Jag tror att det av misstag finns två mallar: en som påverkar publicerad text och en annan som påverkar redigeringsläget. Det här är störande och alls inte WYSIWYG. Brödtexten är per automatik mörkgrå men kan göras svart.

xxx yyyyy zzzzz blått ord

Rubrik av rang 4 (är mindre än brödtext i redigeringsläget, fel i mallen)

xxx yyyyy zzzzz grönt ord

Rubrik av rang 5 ?????????????

xxx yyyyy zzzzz

Rubrik av rang 6 ???????????????

Rubrik av rang 6 xxx yyyyy zzzzz. Rang 6 ser ut att vara MYCKET mindre än brödtexten i redigeringsläget. Efter publicering på webben är rang 6 aningen större än brödtexten.

Test av punktade listor och numrerade listor

 1. Det här är en numrerad punkt och jag vill se hur rad nr två kommer att skrivas ut, dvs om den har samma indrag som rad nr 1. Funkar ok.
 2. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (ordet innan är fetstilat)
 3. xxxxx testar länkning här till Cykelturistveckan.

 

 • Det här är en punktad lista och jag tycker punkten ser alldeles för stor ut. Det ska vara en diskretare sak. Hm, det är bara i redigeringslänge som punkten är alldeles för stor, på den publicerade sidan ser den normal ut (de 3 sista orden är kursiverade).
 • cccccccccccc
 • cccccccccccccc. Funkar ok.

Hur gör man om man vill skapa något som liknar en tabell? Tabellfunktion finns inte och tabbstoppar är inte inställda men man kan använda sig av förformatterad text och mellanslag.

Kol1   Kol2  Kol3  Kol4
aaa    bbbb  ccccc  ddddddd

Sven skapar en tabell HÄR, den måste skapas i HTML-mode

Kol1 test Kol2 2 Kol3 3:e Kol4 end
aaaa bbbb cccc ddd

Slut tabell (tabellen ovan har border=4 cellspacing=6 cellpadding=6 width=100%) funkar HÄR

Kol1 test Kol2 2 Kol3 3:e Kol4 end
aaaa bbbb cccc ddd

Slut tabell (tabellen ovan har border=1 cellspacing=0 cellpadding=0) funkar HÄR

Kol1 test Kol2 2 Kol3 3:e Kol4 end
aaaa bbbb cccc ddd

Slut tabell (tabellen ovan har border=1 nowrap) funkar HÄR


Foto från webben

Fotots rubrik

Foto infogas genom Ladda upp/Infoga. Max 20 MB. Kan förminskas, centreras, vänster-/högerställas. I redigeringsläge är fotorubriken centrerad under bilden. Efter publicering vänsterställs fotorubriken!?

Vissa kan även kopieras och klistras in via Ctrl+C.

Faktum är att bilden med blomman låg underst men hamnade plötsligt överst vid publiceringen. Det här har att göra med numreringen som Pontus berättar om men den har jag inte lyckats upptäcka. Fotot kan ges en ram. Färgen blir automatiskt svart men kan ändras. Ramen ovan har tjocklek 10 pixlar, man bestämmer själv.

Uppdaterat i december 2011 (ville sätta in auto-datum men det finns inte? Detta är centrerad text) Rita.Dubbelman@bredband.net

 

Kommentera